جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


پسوند دامنه Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 4,800 تومان 4,800 تومان 4,800 تومان
.co.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.ac.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.id.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.net.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.org.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.gov.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان
.sch.ir 1 3,600 تومان 3,600 تومان 3,600 تومان