هاست 200 مگابایتی ویندوز
55,000 تومان سالانه
هاست 500 مگابایتی ویندوز
65,000 تومان سالانه
هاست 1000 مگابایتی ویندوز
90,000 تومان سالانه
هاست 2000 مگابایتی ویندوز
130,000 تومان سالانه
هاست 5000 مگابایتی ویندوز
195,000 تومان سالانه
هاست 10 گیگابایتی ویندوز - ویژه
375,000 تومان سالانه