هاست 200 مگابایتی ویندوز
77,000 تومان سالانه
هاست 500 مگابایتی ویندوز
91,000 تومان سالانه
هاست 1000 مگابایتی ویندوز
126,000 تومان سالانه
هاست 2000 مگابایتی ویندوز
182,000 تومان سالانه
هاست 5000 مگابایتی ویندوز
273,000 تومان سالانه
هاست 10 گیگابایتی ویندوز - ویژه
525,000 تومان سالانه