هاست 200 مگابایتی لینوکس
70,000 تومان سالانه
هاست 300 مگابایتی لینوکس
91,000 تومان سالانه
هاست 500 مگابایتی لینوکس
175,000 تومان سالانه
هاست 1000 مگابایتی لینوکس
350,000 تومان سالانه
هاست 1500 مگابایتی لینوکس
525,000 تومان سالانه
هاست 2000 مگابایتی لینوکس - ویژه
700,000 تومان سالانه