هاست 200 مگابایتی لینوکس
50,000 تومان سالانه
هاست 300 مگابایتی لینوکس
65,000 تومان سالانه
هاست 500 مگابایتی لینوکس
125,000 تومان سالانه
هاست 1000 مگابایتی لینوکس
250,000 تومان سالانه
هاست 1500 مگابایتی لینوکس
375,000 تومان سالانه
هاست 2000 مگابایتی لینوکس - ویژه
500,000 تومان سالانه